Резултати на търсенето

Ползвани филтри
Купя
Днес 09:34
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ РЪЖЕН, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Брой 20 - 50 t
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ РЪЖЕН, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
цена по договаряне
Днес 09:34
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
Купя
Днес 09:34
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ РЪЖЕН, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Брой 20 - 50 t
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ РЪЖЕН, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
цена по договаряне
Днес 09:34
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ПРОМИШЛЕНИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЕЛДА, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:34
Дата на публикуване 
Опаковка
други
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ИЗСУШЕН ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ШПЕЛТА, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:34
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
Купя
Днес 09:34
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ОВЕС, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Брой 20 - 50 t
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ОВЕС, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
цена по договаряне
Днес 09:34
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ТРИТИКАЛЕ, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:34
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
Купя
Днес 09:34
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЕЧЕМИК, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 20 - 50 t
КУПЯ ИЗСУШЕН ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЕЧЕМИК, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
цена по договаряне
Днес 09:34
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
Продам
Днес 09:34
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ МАГДАНОЗ, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Брой 1 - 5 t
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ МАГДАНОЗ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:34
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
1 - 5 t
Произход на продукта
Полша
Купя
Днес 09:33
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЕЧЕМИК, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Брой 20 - 50 t
КУПЯ ЗАМРАЗЕНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЕЧЕМИК, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
цена по договаряне
Днес 09:33
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЦАРЕВИЦА, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:33
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ШПЕЛТА, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:33
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ПРОСО, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:32
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ПШЕНИЦА, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:32
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ТРИТИКАЛЕ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:31
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ТРИТИКАЛЕ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:31
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
Купя
Днес 09:31
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ РЪЖЕН, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 20 - 50 t
КУПЯ ИЗСУШЕН ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ РЪЖЕН, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
цена по договаряне
Днес 09:31
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
Купя
Днес 09:31
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ РЪЖЕН, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Брой 20 - 50 t
КУПЯ ИЗСУШЕН ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ РЪЖЕН, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
цена по договаряне
Днес 09:31
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ИЗСУШЕН ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЕЛДА, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:31
Дата на публикуване 
Опаковка
други
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
КУПЯ ЗАМРАЗЕНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ШПЕЛТА, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
Днес 09:30
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
Купя
Днес 09:29
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ОВЕС, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 20 - 50 t
КУПЯ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ОВЕС, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Купя
1.00 zł/kg
нето
цена по договаряне
Днес 09:29
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
Продам
Днес 01:52
ПРОДАМ ИЗСУШЕН ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЧЕСЪН, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ИЗСУШЕН ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЧЕСЪН, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/kg
нето
цена по договаряне
Днес 01:52
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Днес 01:52
ПРОДАМ ПРЯСНО КАРТОФИ ПРЕСНИ КАРТОФИ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ПРЯСНО КАРТОФИ ПРЕСНИ КАРТОФИ, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
0.29 US$/kg
нето
цена по договаряне
Днес 01:52
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Днес 01:52
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЛУК, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЛУК, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
0.28 US$/kg
нето
цена по договаряне
Днес 01:52
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Египет
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЗЕЛЕ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
4.00 zł/kg
нето
Вчера 16:12
Дата на публикуване 
Опаковка
пластмасова торбичка
Калибър
Брой
5 - 20 t
Произход на продукта
Румъния
Продам
Вчера 15:07
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ НЕКТАРИНИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
3.94 zł/kg (0.86 €/kg) нето цена по договаряне
Великобритания (GB)
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ НЕКТАРИНИ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
3.94 zł/kg (0.86 €/kg)
нето
цена по договаряне
Вчера 15:07
Дата на публикуване 
Великобритания (GB)
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Турция
Продам
Вчера 15:07
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ МАЛИНИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
14.05 zł/kg (3.07 €/kg) нето цена по договаряне
Великобритания (GB)
ПРОДАМ ИЗСУШЕН ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ МАЛИНИ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
14.05 zł/kg (3.07 €/kg)
нето
цена по договаряне
Вчера 15:07
Дата на публикуване 
Великобритания (GB)
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Великобритания
Продам
Вчера 15:07
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ЯГОДИ, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
10.21 zł/kg (2.23 €/kg) нето цена по договаряне
Великобритания (GB)
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ЯГОДИ, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
10.21 zł/kg (2.23 €/kg)
нето
цена по договаряне
Вчера 15:07
Дата на публикуване 
Великобритания (GB)
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Великобритания
Продам
Вчера 15:07
ПРОДАМ ИЗСУШЕН ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ПШЕНИЦА, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
1239.09 zł/t. (270.75 €/t.) нето цена по договаряне
Великобритания (GB)
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ПШЕНИЦА, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Продам
1239.09 zł/t. (270.75 €/t.)
нето
цена по договаряне
Вчера 15:07
Дата на публикуване 
Опаковка
торбичка
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Турция
Продам
Вчера 15:06
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ БОРОВИНКИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ БОРОВИНКИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
17.85 zł/kg (3.90 €/kg)
нето
цена по договаряне
Вчера 15:06
Дата на публикуване 
Великобритания (GB)
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Великобритания
Продам
Вчера 15:06
ПРОДАМ ИЗСУШЕН ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ КЪПИНА, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
5.49 zł/kg (1.20 €/kg) нето цена по договаряне
Великобритания (GB)
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ КЪПИНА, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Продам
5.49 zł/kg (1.20 €/kg)
нето
цена по договаряне
Вчера 15:06
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Великобритания
Продам
Вчера 15:06
ПРОДАМ ИЗСУШЕН ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ АСПЕРЖИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 50 - 100 t
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ АСПЕРЖИ, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
20.64 zł/kg (4.51 €/kg)
нето
цена по договаряне
Вчера 15:06
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
50 - 100 t
Произход на продукта
Великобритания
Продам
Вчера 12:52
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ПОРТОКАЛИ, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ПОРТОКАЛИ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
1.00 €/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:52
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:52
ПРОДАМ ЗАМРАЗЕНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЛУК, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЛУК, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:52
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:52
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ КАРТОФИ ПРЕСНИ КАРТОФИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ КАРТОФИ ПРЕСНИ КАРТОФИ, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:52
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:52
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ЯГОДИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 50 - 100 t
ПРОДАМ ИЗСУШЕН ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ЯГОДИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:52
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
50 - 100 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:52
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЧЕСЪН, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЧЕСЪН, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:52
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:52
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ЛИМОНИ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Брой 20 - 50 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ЛИМОНИ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
1.00 €/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:52
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:14
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ БОБ БОБОВ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ БОБ БОБОВ, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:14
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:14
ПРОДАМ ЗАМРАЗЕНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ЛИМОНИ, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Брой 50 - 100 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ЛИМОНИ, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Продам
1.00 €/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:14
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
50 - 100 t
Произход на продукта
Египет
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ МАРУЛЯ АЙСБЕРГ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:14
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
50 - 100 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:14
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ДРУГИ, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Брой 50 - 100 t
ПРОДАМ ЗАМРАЗЕНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ДРУГИ, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:14
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
50 - 100 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:14
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ МАНДАРИНИ, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Брой 50 - 100 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ МАНДАРИНИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:14
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
50 - 100 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:14
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЛУК, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Брой 100 - 1000 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЛУК, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:14
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
100 - 1000 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:14
ПРОДАМ ПРОМИШЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЛУК, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Брой 50 - 100 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЛУК, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:14
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
50 - 100 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 12:14
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЗЕЛЕ ЧЕРВЕНО, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 50 - 100 t
ПРОДАМ ЗАМРАЗЕНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ ЗЕЛЕ ЧЕРВЕНО, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
1.00 US$/t.
нето
цена по договаряне
Вчера 12:14
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
50 - 100 t
Произход на продукта
Египет
Продам
Вчера 10:10
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ АСПЕРЖИ, ЦЕНА - INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Брой 1 - 5 t
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ АСПЕРЖИ, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
10.00 zł/kg
нето
цена по договаряне
Вчера 10:10
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
1 - 5 t
Произход на продукта
Полша
ПРОДАМ ПРЯСНО БИЛКИ БИЛКИ INNE, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Продам
70.00 zł/kg
нето
04/04/2020
Дата на публикуване 
Опаковка
торбичка
Калибър
Брой
1 - 5 t
Произход на продукта
Полша
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ДРУГИ, ЦЕНА - CENY ROLNICZE, Agro-Market24
Продам
70.00 zł/kg
нето
04/04/2020
Дата на публикуване 
Опаковка
торбичка
Калибър
Брой
1 - 5 t
Произход на продукта
Полша
ПРОДАМ ПРЯСНО ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИКУЛТУРИ ЦАРЕВИЦА, ЦЕНА - DO UZUPEŁNIENIA, Agro-Market24
Продам
цена по договаряне
04/04/2020
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
Брой
20 - 50 t
Произход на продукта
Полша
ПРОДАМ ЗАМРАЗЕНО ПЛОДОВЕ ПРЕСНИ ЦАРИГРАДСКОГРОЗДЕ, ЦЕНА - AGRICULTURAL EXCHANGE, Agro-Market24
Продам
цена по договаряне
04/04/2020
Дата на публикуване 
Опаковка
По договаряне
Калибър
- mm
Брой
1 - 5 t
Произход на продукта
Полша

Искаш ли да купиш или да продадеш стока която търсиш?

Добави обява КУПУВАМ или ПРОДАВАМ

Имаш ли нужда от помощ?

Сържи се с нашият Ценътр за Обслужване на Клиенти

Свъжи се с нас

Международна стопанска борса Agro-Market24

Интернет стопанска борса Agro-Market24 е модерна интернет борса. Благодарение на тази онлайн земеделска борса можете да добавите селскостопанскаи обяви. Бързо намерите селскостопански обяви и лесно ще се свържете с производителите, земеделските стопани и купувачите на селскостопански продукти. Agro-Market24 е място, където фермерите и градинарите могат да продават плодовете, зеленчуците, зърнените култури, картофите, гъбите и други продукти. Можете да добавяте безплатни обяви - купувайте и продавайте. Продавайте и купувайте на селскостопанска интернет борса Agro-Market24 и ще видите разлики в сравнение с други борси на селскостопански продукти. Овощното и зеленчуковото градинарство е основният клон на селското-стопанство. Всяка година овощрство увеличава значението в селско-стопански пазар. Задача на онлайн борса Agro-Market24 е да помага на производители на плодове в улесняване на търговията с плодове, зеленчуци, зърнени култури, картофи, гъби и други селскостопански продукти. Селското стопанство и по-специално овощарството се развива чрез онлайн борси, портали за плодове и зеленчуци, селскостопански пазари, информация за фермите и информация за селското стопанство и градинарството. Селскостопанският пазар Agro-Market24 събира овощната и селскостопанската общност на една платформа от селскостопанския сектор. Най-популярните селскостопански обяви на Agro-Market24 са: купуват ябълки, продават ябълки, купуват круши, продават круши, купуват картофи. Най-важните категории на нашия сайт са: купя плодовете, продам плодовете, купя зеленчуците, продам зеленчуците,купя картофите. Пазарът на плодове и зеленчуковият пазар са много важни за цялата селскостопанската индустрия. Производителите на плодове, включително производителите на ябълки и зеленчуко производителите, са основните потребители на Agro-Market24. Цените на плодовете, зеленчуците, зърнените култури, картофите, гъбите, маслените растения и билките често се променят. Цените диктув пазара и селскостопанските пазари. Каним Ви да използвате селскостопанския уеб сайт Agro-Market24.


 Нагоре